Johdatus maantieteeseen – kesäopinnot

Opintopisteet: 5
Ilmoittautuminen on avoinna: Ei
Ilmoittautumisaika alkoi: 18.04.2022
Ilmoittautumisaika päättyi: 31.05.2022
Ilmoittautumislinkki: Avaa klikkaamalla
Opintojakso alkoi: 01.05.2022
Opintojakso päättyi: 31.10.2022
Korkeakoulu: Turun yliopiston avoin yliopisto-opetus
Kieli: Suomi
Aihealueet: Alueet ja aluesuunnittelu, Kestävä kehitys, Luonnontieteet, Maantiede ja paikkatieto, Yhteiskunta, Ympäristö

Maantiede on luonteensa mukaisesti alueellista; siinä tarkastellaan luonnon, kulttuurin, ihmistoiminnan ja yhteiskunnan vuorovaikutusta kokonaisvaltaisesti ja alueellisesti.

Opintojakson aikana opiskelija omaksuu tiedot koskien maantieteen luonnetta (ontologia, epistemologia ja metodologia), maantieteen kehitystä sekä maantieteen keskeisiä kysymyksenasetteluja. Opiskelija tutustuu maantieteen ajankohtaiseen tutkimukseen Turun yliopistossa.

Kesäopinnot suoritetaan itsenäisesti verkko-opintoina ja ne voi aloittaa aikaisintaan toukokuussa.

Opintojakso on osa maantieteen perusopintoja 25 op ja sen voi sisällyttää osaksi niitä (perusopinnot alkavat seuraavan kerran syyskuussa 2022).