Kemia III

Opintopisteet: 5
Ilmoittautuminen on avoinna: Ei
Ilmoittautumisaika alkoi: 02.12.2022
Ilmoittautumisaika päättyi: 04.01.2023
Ilmoittautumislinkki: Avaa klikkaamalla
Opintojakso alkoi: 09.01.2023
Opintojakso päättyi: 05.03.2023
Korkeakoulu: Turun yliopiston avoin yliopisto-opetus
Kieli: Suomi
Aihealueet: Kemia

Kemia III on fysikaalisen kemian peruskurssi ja uennoilla käsitellään alla listattuja aiheita. Useimpiin aiheisiin liittyy laskuja, joita harjoitellaan luennoissa esitettävin esimerkein ja kotitehtävissä. Kurssi pyrkii kehittämään työelämävalmiuksia kannustamalla vastuunottoon omasta työskentelystä tarjoamalla harjoituksia erilaisissa ja osin vapaaehtoisissa muodoissa. Lisäksi pyritään vahvistamaan tieteellistä ajattelutapaa korostamalla käsiteltävien asioiden yleisluonnontieteellistä luonnetta, mikä luo pohjaa kestävän kehityksen periaatteiden ymmärtämiselle.

  1. Fysikaalisten tekijöiden ja kemiallisen systeemin vuorovaikutus
  2. Liuosten ominaisuudet
  3. Kokeelliset lait ja teoreettiset mallit
  4. Energia, entalpia ja kemiallinen termodynamiikka
  5. Entropia, Gibbsin energia ja reaktion tasapaino
  6. Sähkökemian perusteet
  7. Kemiallinen kinetiikka, reaktion mekanismi
  8. Johdatus spektroskopiaan ja radiokemiaan