Kemia IV

Opintopisteet: 5
Ilmoittautuminen on avoinna: Ei
Ilmoittautumisaika alkoi: 02.12.2022
Ilmoittautumisaika päättyi: 02.03.2023
Ilmoittautumislinkki: Avaa klikkaamalla
Opintojakso alkoi: 06.03.2023
Opintojakso päättyy: 30.04.2023
Korkeakoulu: Turun yliopiston avoin yliopisto-opetus
Kieli: Suomi
Aihealueet: Kemia

Kemia IV on orgaanisen kemian peruskurssi ja luennoilla käsitellään alla listattuja aiheita. Kaikkien yhdisteryhmien kohdalla tarkastellaan systemaattista nimeämistä ja tyypillisimpiä reaktiota. Rakenteiden ja reaktiomekanismien esittämistä harjoitellaan luennoissa esitettävin esimerkein ja kotitehtävissä. Kurssi pyrkii kehittämään työelämävalmiuksia kannustamalla vastuunottoon omasta työskentelystä tarjoamalla opetusta ja harjoituksia erilaisissa ja osin vapaaehtoisissa muodoissa. ChemDraw-ohjelman esittelyllä kannustetaan tulevia kemistejä ottamaan ammattikäytössä oleva ohjelma käyttöön varhaisessa vaiheessa. Kemiallisten yhdisteiden ominaisuuksien ja reaktioiden tunteminen luo pohjaa kestävän kehityksen periaatteiden soveltamiselle tulevaisuudessa.

  1. Orgaanisten yhdisteiden rakenteiden ja reaktioiden kuvaaminen
  2. Alkaanit ja molekyylien kolmiulotteinen rakenne
  3. Stereokemia
  4. Alkeenit ja alkyynit sekä elektrofiilinen additio moninkertaiseen sidokseen
  5. Aromaattiset yhdisteet ja elektrofiilinen aromaattinen substituutioreaktio
  6. Karbonyyliyhdisteet ja niiden additio- ja substituutioreaktiot
  7. Organohalidit ja niiden substituutio- ja eliminaatiomekanismit
  8. Alkoholit
  9. Amiinit
  10. Biomolekyylien rakenne ja kemialliset reaktiot