Kemian peruskurssi II

Opintopisteet: 5
Ilmoittautuminen on avoinna: Ei
Ilmoittautumisaika alkoi: 01.10.2021
Ilmoittautumisaika päättyi: 20.10.2021
Ilmoittautumislinkki: Avaa klikkaamalla
Opintojakso alkoi: 25.10.2021
Opintojakso päättyi: 20.12.2021
Korkeakoulu: Turun yliopiston avoin yliopisto-opetus
Kieli: Suomi
Aihealueet: Kemia

Sisältö

1 Johdanto 2 Stoikiometria 3 Kemiallinen tasapaino 4 Hapot ja emäkset 5 Vesiliuostasapainojen sovelluksia

Osaamistavoitteet

Kemian peruskurssi II:n jälkeen opiskelija on sisäistänyt reaktioyhtälön stoikiometrisen merkityksen. Opiskelija tuntee myös hyvin kemiallisen tasapainon periaatteen. Kurssin jälkeen opiskelija on tutustunut erilaisiin vesiliuoksessa tapahtuviin reaktioihin ja kykenee soveltamaan liuostasapainoja.