Kestävyys.nyt Kestävän kehityksen peruskurssi

Opintopisteet: 5
Ilmoittautuminen on avoinna: Ei
Ilmoittautumisaika alkoi: 29.01.2021
Ilmoittautumisaika päättyi: 28.02.2021
Ilmoittautumislinkki: Avaa klikkaamalla
Opintojakso alkoi: 17.03.2021
Opintojakso päättyi: 19.05.2021
Korkeakoulu: Turun yliopiston avoin yliopisto-opetus
Kieli: Suomi
Aihealueet: Ekosysteemit, Ilmasto ja ilmastonmuutos, Kestävä kehitys, Kiertotalous, Luonnontieteet, Politiikka ja strategiat, Yhteiskunta, Ympäristö

Kestävyys.nyt on Climate University -yhteistyössä järjestettävä kandidaatti-tason peruskurssi kaikille kestävästä kehityksestä ja ilmastonmuutoksesta kiinnostuneille. Kestävän kehityksen periaatteet nivotaan yhteen 1,5 asteen ilmastotavoitteen kanssa.

Kurssi tarjoaa tukevan tietopaketin kestävän kehityksen käsitteestä ja sen ekologisista, sosiaalisista, taloudellisista ja kulttuurisista ulottuvuuksista sekä näiden välisistä yhteyksistä ja jännitteistä. Kurssin läpi kulkeva eettinen näkökulma luo pohjan tarkastella kestävää kehitystä myös poliittisena ja normatiivisena käsitteenä. Kurssi painottaa myös toimijuuden merkitystä sekä yksilön erilaisia rooleja. Opiskelijalle tarjoutuu mahdollisuus tarkastella oman elämäntapansa kestävyyttä yksilöllisten valintojen näkökulmasta, mutta toisaalta kestävyys- ja ilmastohaasteet esitetään myös rakenteellisena ja systeemisenä ongelmana. Käytännön esimerkit ja case-kuvaukset havainnollistavat kestävyyshaasteita ja niiden ratkaisumahdollisuuksia.