Klimatologia

Opintopisteet: 3
Ilmoittautuminen on avoinna: Ei
Ilmoittautumisaika alkoi: 08.11.2021
Ilmoittautumisaika päättyi: 19.11.2021
Ilmoittautumislinkki: Avaa klikkaamalla
Opintojakso alkoi: 22.11.2021
Opintojakso päättyi: 20.12.2021
Korkeakoulu: Turun yliopiston avoin yliopisto-opetus
Kieli: Suomi
Aihealueet: Ilmasto ja ilmastonmuutos, Luonnontieteet, Maantiede ja paikkatieto, Ympäristö

Sisältö

Opintojaksossa käsitellään seuraavia klimatologian aihepiirejä: ilmakehä ja energia; kosteus ja pilvet; sade ja haihdunta; ilmavirtaukset; valtameren ilmastokytkennät; sääsysteemit; paikallisilmastot; globaalit ilmastoluokitukset sekä ilmastonmuutos.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee maapallon ilmastojärjestelmää säätelevät tekijät ja ilmastojen alueelliset piirteet.
  • tuntee pääpiirteissään ilmastoja ja sääilmiöitä ohjaavien prosessien toiminnan
  • kykenee analysoimaan prosessien ja ilmiöiden välisiä vuorovaikutuksia ja muodostamaan laajoja kokonaisuuksia kuten ilmastoluokkia ja -alueita
  • osaa arvioida ihmisen vaikutuksia maapallon ilmastojärjestelmään eri mittakaavatasoilla
  • pystyy analysoimaan ilmaston ja sen muutoksen merkityksiä yhteiskunnille kestävän kehityksen eri näkökulmista.