Luonnonvarojen kestävän käytön perusteet

Opintopisteet: 3
Ilmoittautuminen on avoinna: Ei
Ilmoittautumisaika alkoi: 01.08.2019
Ilmoittautumisaika päättyi: 10.05.2020
Ilmoittautumislinkki: Avaa klikkaamalla
Opintojakso alkoi: 01.08.2019
Opintojakso päättyi: 31.07.2020
Korkeakoulu: Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto
Kieli: Suomi
Aihealueet: Alkutuotanto (maatalous), Alueet ja aluesuunnittelu, Ekosysteemit, Elinkaariajattelu, Kestävä kehitys, Luonnonvarat, Maantiede ja paikkatieto, Metsät, Politiikka ja strategiat, Vesi ja vesistöt, Yhteiskunta, Ympäristö

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa, mitä luonnonvarat ovat sekä luokitella niitä yleisesti käytettyihin luonnonvarojen kategorioihin. Opiskelija osaa kuvata kestävyyden sekä kestävän kehityksen eri osa-alueita ja hahmottaa niiden sijoittumisen kansainväliseen sekä kansalliseen ympäristön ja kestävän kehityksen hallintaan. Opiskelija osaa kertoa keskeisten kotimaisten toimijoiden rooleista kestävän kehityksen hallinnassa. Opiskelijalla on perusymmärrys luonnonvarojen käytön aiheuttamista kestävyysongelmista sekä haittojen ja hyötyjen mittaamisesta ja seurannasta. Hän pystyy kuvaamaan uusiutuvien luonnonvarojen käytön yhteiskunnallisia ja taloudellisia ulottuvuuksia ja ymmärtää luonnonvarojen tuotannon yleiset perusteet. Opiskelijalla on valmius perehtyä syvällisemmin eri ekosysteemityyppien luonnonvarojen tuotantoon.