Luonnonvarojen maantiede – kesäopinnot

Opintopisteet: 4
Ilmoittautuminen on avoinna: Ei
Ilmoittautumisaika alkoi: 19.04.2021
Ilmoittautumisaika päättyi: 31.05.2021
Ilmoittautumislinkki: Avaa klikkaamalla
Opintojakso alkoi: 02.05.2021
Opintojakso päättyi: 31.10.2021
Korkeakoulu: Turun yliopiston avoin yliopisto-opetus
Kieli: Suomi
Aihealueet: Kestävä kehitys, Kulttuuri, Luonnontieteet, Luonnontuotteet ja materiaalit, Luonnonvarat, Maantiede ja paikkatieto, Metsät, Politiikka ja strategiat, Ruoka ja ravitsemus, Vesi ja vesistöt, Väestö, Yhteiskunta, Ympäristö

Sisältö

Opintojaksolla luonnonvaroja käsitellään niiden muodostumisen, esiintymisen, käytön, tuotantoprosessin, tuottajien, kuluttajien, saatavuuden ja riittävyyden, hallinnan ja säätelyn sekä yhteiskunnallisen merkittävyyden näkökulmista. Luentosarjan alussa tutustutaan luonnonvarojen määrittelyyn ja luokitteluun sekä tuotannon ja käytön malleihin ja hallintaan. Luennoilla luonnonnvarat jaotellaan orgaanisiin ja epäorgaanisiin luonnonvaroihin ja lisäksi energiavaroja tarkastellaan erikseen omana ryhmänään.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa määritellä ja luokitella luonnonvaroja monista lähtökohdista
  • osaa analysoida, arvioida ja vertailla luonnonvaroja eri näkökulmista
  • ymmärtää luonnonvarojen keskeisen roolin kestävän kehityksen näkökulmasta
  • osaa etsiä tietoa ja tilastoja luonnonvaroista
  • osaa esittää tietoa karttoina, diagrammeina ja taulukoina
  • osaa kirjoittaa tieteellistä asiatekstiä ja käyttää maantieteen lähdeviittausjärjestelmää

Kesällä opinnot voi aloittaa oman aikataulun mukaan aikaisintaan toukokuussa.