Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen

Opintopisteet: 5
Ilmoittautuminen on avoinna: Ei
Ilmoittautumisaika alkoi: 16.08.2021
Ilmoittautumisaika päättyi: 02.09.2021
Ilmoittautumislinkki: Avaa klikkaamalla
Opintojakso alkoi: 06.09.2021
Opintojakso päättyi: 22.10.2021
Korkeakoulu: Helsingin yliopiston avoin yliopisto
Kieli: Suomi
Aihealueet: Ekosysteemit, Ilmasto ja ilmastonmuutos, Kestävä kehitys, Luonnontieteet, Luonnonvarat, Väestö, Yhteiskunta, Ympäristö

Osaamistavoitteet

  • Opiskelija tuntee ihmiskunnan ja biosfäärin välisen vuorovaikutuksen historian pääpiirteet.
  • Opiskelija osaa jäsentää tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet ympäristöongelmien ratkaisemisen onnistumiseen/epäonnistumiseen ja osaa arvioida niitä eri näkökulmista.
  • Opiskelija osaa tunnistaa ja soveltaa ympäristötieteiden keskeisiä käsitteitä.
  • Opiskelija osaa toimia ryhmässä ja esittää ryhmätyön tuloksia.
  • Opiskelija kykenee tiivistämään ympäristötieteellistä tietoa.