Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen 5 op

Opintopisteet: 5
Ilmoittautuminen on avoinna: Ei
Ilmoittautumisaika alkoi: 16.08.2022
Ilmoittautumisaika päättyi: 05.09.2022
Ilmoittautumislinkki: Avaa klikkaamalla
Opintojakso alkoi: 06.09.2022
Opintojakso päättyi: 21.10.2022
Korkeakoulu: Helsingin yliopiston avoin yliopisto
Kieli: Suomi
Aihealueet: Ekosysteemit, Ilmasto ja ilmastonmuutos, Kestävä kehitys, Kiertotalous, Ympäristö

Kurssin osaamistavoitteet ovat:

  • Opiskelija tuntee ihmiskunnan ja biosfäärin välisen vuorovaikutuksen historian pääpiirteet.
  • Opiskelija osaa jäsentää tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet ympäristöongelmien ratkaisemisen onnistumiseen/epäonnistumiseen ja osaa arvioida niitä eri näkökulmista.
  • Opiskelija osaa tunnistaa ja soveltaa ympäristötieteiden keskeisiä käsitteitä.
  • Opiskelija osaa toimia ryhmässä ja esittää ryhmätyön tuloksia.
  • Opiskelija kykenee tiivistämään ympäristötieteellistä tietoa.