Metsäenergia

Opintopisteet: 5
Ilmoittautuminen on avoinna: Kyllä
Ilmoittautumisaika alkoi: 21.12.2022
Ilmoittautumisaika päättyy: 30.04.2023
Ilmoittautumislinkki: Avaa klikkaamalla
Opintojakso alkoi: 09.01.2023
Opintojakso päättyy: 28.05.2023
Korkeakoulu: Karelia-ammattikorkeakoulu
Kieli: Suomi
Aihealueet: Energia, Ilmasto ja ilmastonmuutos, Kestävä kehitys, Luonnonvarat, Metsät, Talous ja yrittäjyys, Ympäristö

Opinnot suoritetaan itsenäisinä verkko-opintoina oman aikataulun mukaan.

Opintojakso sisältää seuraavat osa-alueet:
Metsäenergian alueellinen korjuupotentiaali
Metsähakkeen käyttökohteet
Metsäpolttoaineiden ominaisuudet ja laatuvaatimukset
Hakkeen energiasisältö
Energiapuun korjuun suunnittelu pienpuukohteilla
Pienenergiapuun hankintaketjun teknologiat ja kustannusrakenne
Energiapuun mittaus
Energiapuun korjuun suunnittelu päätehakkuukohteilla
Latvusmassan ja kantopuun hankintaketjujen teknologiat ja kustannusrakenne
Konekustannuslaskenta energiapuun korjuukoneiden osalta