Metsäenergia

Opintopisteet: 5
Ilmoittautuminen on avoinna: Ei
Ilmoittautumisaika alkoi: 02.01.2022
Ilmoittautumisaika päättyi: 30.04.2022
Ilmoittautumislinkki: Avaa klikkaamalla
Opintojakso alkoi: 17.01.2022
Opintojakso päättyi: 31.07.2022
Korkeakoulu: Karelia-ammattikorkeakoulu
Kieli: Suomi
Aihealueet: Energia, Ilmasto ja ilmastonmuutos, Kestävä kehitys, Luonnonvarat, Metsät, Talous ja yrittäjyys, Ympäristö

Opinnot suoritetaan itsenäisinä verkko-opintoina oman aikataulun mukaan.

Opintojakso sisältää seuraavat osa-alueet:
Metsäenergian alueellinen korjuupotentiaali
Metsähakkeen käyttökohteet
Metsäpolttoaineiden ominaisuudet ja laatuvaatimukset
Hakkeen energiasisältö
Energiapuun korjuun suunnittelu pienpuukohteilla
Pienenergiapuun hankintaketjun teknologiat ja kustannusrakenne
Energiapuun mittaus
Energiapuun korjuun suunnittelu päätehakkuukohteilla
Latvusmassan ja kantopuun hankintaketjujen teknologiat ja kustannusrakenne
Konekustannuslaskenta energiapuun korjuukoneiden osalta