Ympäristötieteen perusopintojen kirjallisuustentti

Opintopisteet: 4
Ilmoittautuminen on avoinna: Ei
Ilmoittautumisaika alkaa: Alkamisaikaa ei ole määritelty.
Ilmoittautumisaika päättyy: Päättymispäivää ei ole määritelty.
Ilmoittautumislinkki: Avaa klikkaamalla
Opintojakso alkoi: 02.11.2016
Opintojakso päättyi: 03.04.2017
Korkeakoulu: Helsingin yliopiston avoin yliopisto
Kieli: Suomi
Aihealueet: Ekosysteemit, Elinkaariajattelu, Eliöt, Jätehuolto, Kestävä kehitys, Kiertotalous, Lainsäädäntö, Luonnonvarat, Riskienhallinta, Yhteiskunta, Ympäristö

Tämän opintojakson tavoitteena on oppia ymmärtämään perusteet suomalaisen metsä- ja vesiluonnon sekä maatalousympäristöjen lajiston ja elinympäristöjen monimuotoisuudesta, näihin vaikuttavista tekijöistä sekä mahdollisuuksista ja keinoista niiden kestävään käyttöön.