Vesiekosysteemien toiminta ja luonnonvarat

Opintopisteet: 3
Ilmoittautuminen on avoinna: Ei
Ilmoittautumisaika alkoi: 01.08.2019
Ilmoittautumisaika päättyi: 31.07.2020
Ilmoittautumislinkki: Avaa klikkaamalla
Opintojakso alkoi: 01.08.2019
Opintojakso päättyi: 31.07.2020
Korkeakoulu: Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto
Kieli: Suomi
Aihealueet: Ekosysteemit, Lainsäädäntö, Luonnonvarat, Vesi ja vesistöt

Opiskelija ymmärtää sisävesien ja niiden valuma-alueiden vuorovaikutussuhteet, maantieteelliset erityispiirteet sekä sisävesien arvon luonnon monimuotoisuuden ja ihmisen toimintojen kannalta. Opiskelija tuntee vesiluonnonvarojen kestävän käytön periaatteet yhdyskuntien, maatalouden teollisuuden ja energiantuotannon tarpeisiin, vesien merkityksen ekosysteemipalvelujen tuottajana, vesiin liittyvän lainsäädännöllisen ohjauksen pääpiirteet, vesistökuormituksen vähentämisen ja pilaantumisen estämisen periaatteet ja vesistöihin kohdistuvat merkittävimmät ympäristöuhat sekä ymmärtää vesistöjen tilan arvioinnin, seurannan ja hoidon perusperiaatteet.