Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu

Opintopisteet: 5
Ilmoittautuminen on avoinna: Ei
Ilmoittautumisaika alkoi: 02.12.2022
Ilmoittautumisaika päättyi: 17.03.2023
Ilmoittautumislinkki: Avaa klikkaamalla
Opintojakso alkoi: 20.03.2023
Opintojakso päättyy: 21.05.2023
Korkeakoulu: Turun yliopiston avoin yliopisto-opetus
Kieli: Suomi
Aihealueet: Ekosysteemit, Elinkaariajattelu, Eliöt, Energia, Kestävä kehitys, Luonnontieteet, Luonnonvarat, Metsät, Vesi ja vesistöt, Ympäristö

Sisältö

Ekologian perusteet; ekologian käsitteiden soveltaminen ympäristönsuojelussa; luonnon sopeutuminen ihmisen aiheuttamiin ympäristömuutoksiin; uhanalaisuuden käsite ja uhanalaisuusluokat; suojelubiologian perusteet; alkuperäisen luonnon suojelu Suomessa ja muualla.

Osaamistavoitteet

Perehdyttää opiskelija ympäristöekologian ja suojelubiologian tutkimusaloihin ja peruskäsitteisiin sekä käytännön luonnonsuojelutyöhön Suomessa ja muualla.

Opintojakso on osa ympäristötieteen perusopintoja 25 op ja sen voi sisällyttää osaksi niitä.