Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu – kesäopinnot

Opintopisteet: 5
Ilmoittautuminen on avoinna: Kyllä
Ilmoittautumisaika alkoi: 18.04.2022
Ilmoittautumisaika päättyy: 31.05.2022
Ilmoittautumislinkki: Avaa klikkaamalla
Opintojakso alkoi: 01.05.2022
Opintojakso päättyy: 31.10.2022
Korkeakoulu: Turun yliopiston avoin yliopisto-opetus
Kieli: Suomi
Aihealueet: Ekosysteemit, Elinkaariajattelu, Eliöt, Energia, Kestävä kehitys, Luonnontieteet, Luonnonvarat, Metsät, Vesi ja vesistöt, Ympäristö

Sisältö

Ekologian perusteet; ekologian käsitteiden soveltaminen ympäristönsuojelussa; luonnon sopeutuminen ihmisen aiheuttamiin ympäristömuutoksiin; uhanalaisuuden käsite ja uhanalaisuusluokat; suojelubiologian perusteet; alkuperäisen luonnon suojelu Suomessa ja muualla.

Osaamistavoitteet

Perehdyttää opiskelija ympäristöekologian ja suojelubiologian tutkimusaloihin ja peruskäsitteisiin sekä käytännön luonnonsuojelutyöhön Suomessa ja muualla.

Kesäopinnot suoritetaan itsenäisesti verkko-opintoina ja ne voi aloittaa oman aikataulun mukaan aikaisintaan toukokuussa.

Opintojakso on osa ympäristötieteen perusopintoja 25 op ja sen voi sisällyttää osaksi niitä (perusopinnot alkavat seuraavan kerran syksyllä 2022).