Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta

Opintopisteet: 5
Ilmoittautuminen on avoinna: Ei
Ilmoittautumisaika alkoi: 02.12.2022
Ilmoittautumisaika päättyi: 26.01.2023
Ilmoittautumislinkki: Avaa klikkaamalla
Opintojakso alkoi: 30.01.2023
Opintojakso päättyi: 19.03.2023
Korkeakoulu: Turun yliopiston avoin yliopisto-opetus
Kieli: Suomi
Aihealueet: Bioteknologia, Cleantech, Hyvinvointi, Ilmasto ja ilmastonmuutos, Jätehuolto, Kemia, Kestävä kehitys, Riskienhallinta, Vesi ja vesistöt, Väestö, Yhteiskunta, Ympäristö

Sisältö

Kemikalisoituminen ihmisen terveyden ja luonnon uhkana; kemikaalien määrät ja päästöt; ympäristömyrkkyjen ominaisuudet, tutkimusmenetelmät ja vaikutukset luonnossa; kemikaalien vaikutukset ihmisen terveyteen; meluongelma; radioaktiivisten päästöjen leviäminen ja vaikutukset; ilman-, maaperän- ja vesiensuojelun sekä jätehuollon nykytila; savukaasujen ja jätevesien puhdistustekniikat ja niiden tehokkuus; autojen pakokaasujen puhdistusmenetelmät; jätehuollon ja raaka-aineiden kierrätyksen käytännön järjestäminen.

Osaamistavoitteet

Opiskelijan perehdyttäminen ympäristölle haitallisiin kemikaaleihin ja säteilyyn sekä niiden vaikutukseen terveydelle; ekotoksikologian perusteet; ympäristönsuojelun eri osa-alueiden käyttämät ympäristönsuojelutekniikat.

Opintojakso on osa ympäristötieteen perusopintoja 25 op ja sen voi sisällyttää osaksi niitä.