Ympäristöriskien arviointi

Opintopisteet: 6
Ilmoittautuminen on avoinna: Ei
Ilmoittautumisaika alkaa: Alkamisaikaa ei ole määritelty.
Ilmoittautumisaika päättyy: Päättymispäivää ei ole määritelty.
Ilmoittautumislinkki: Avaa klikkaamalla
Opintojakso alkoi: 18.10.2016
Opintojakso päättyi: 16.12.2016
Korkeakoulu: Helsingin yliopiston avoin yliopisto
Kieli: Suomi
Aihealueet: Ekosysteemit, Elinkaariajattelu, Eliöt, Ilmasto ja ilmastonmuutos, Luonnonvarat, Riskienhallinta, Vesi ja vesistöt, Väestö, Yhteiskunta, Ympäristö

Opintojaksolla perehdytään erilaisiin riskinarviointimenettelyihin sekä arvioinnin suorittamista tukeviin ympäristöterveyden , -kemian ja ekotoksikologian osa-alueisiin.