Ympäristötieteen aineopinnot

Opintopisteet: 35
Ilmoittautuminen on avoinna: Ei
Ilmoittautumisaika alkoi: 23.08.2021
Ilmoittautumisaika päättyi: 11.09.2021
Ilmoittautumislinkki: Avaa klikkaamalla
Opintojakso alkoi: 16.09.2021
Opintojakso päättyi: 31.05.2022
Korkeakoulu: Turun yliopiston avoin yliopisto-opetus
Kieli: Suomi
Aihealueet: Energia, Ilmasto ja ilmastonmuutos, Kestävä kehitys, Kiertotalous, Kulttuuri, Lainsäädäntö, Luonnontieteet, Luonnonvarat, Politiikka ja strategiat, Ruoka ja ravitsemus, Talous ja yrittäjyys, Väestö, Yhteiskunta, Ympäristö

Ympäristötieteen aineopintojen 35 op tavoitteena on:

– laajentaa ja syventää ympäristötieteen perusopintojen kautta saavutettua tietämystä.
– kehittää opiskelijoiden aktiivista ajattelua opettamalla tieteellisen toiminnan periaatteita, tiedon aktiivista etsimistä, eri osa-alueiden tietojen yhdistämistä, teoreettisen tiedon soveltamista käytäntöön sekä kriittistä ja analyyttistä ajattelua.
– mahdollistaa opiskelijan oman erikoisosaamisen syventäminen.

Pakolliset opintojaksot (19 op)
YMPS4842 Ihminen ja kulttuuriympäristö 2 op
YMPS1040 Luonnon- ja ympäristönsuojelun historia 2 op
YMPS6045 Kansainvälinen talous ja ympäristöongelmat 4 op
YMPS6004 Ympäristöoikeuden perusteet 4 op
YMPS6008 Ympäristötalous 3 op
YMPS1038 Ympäristötieteen seminaari 2 op
YMPS1054 Ympäristötiedon haku ja hallinta 2 op

Valinnaiset opintojaksot (16 op): opiskelija voi valinnoillaan syventää osaamistaan haluamallaan tavalla.

Opintoihin valitaan ensisijaisesti ne opiskelijat, joilla on koko perusopinnot (25 op) suoritettuna.