Ympäristötieteen perusopinnot

Opintopisteet: 25
Ilmoittautuminen on avoinna: Ei
Ilmoittautumisaika alkoi: 09.08.2021
Ilmoittautumisaika päättyi: 27.09.2021
Ilmoittautumislinkki: Avaa klikkaamalla
Opintojakso alkoi: 13.09.2021
Opintojakso päättyi: 22.05.2022
Korkeakoulu: Turun yliopiston avoin yliopisto-opetus
Kieli: Suomi
Aihealueet: Ekosysteemit, Ilmasto ja ilmastonmuutos, Jätehuolto, Kestävä kehitys, Kiertotalous, Lainsäädäntö, Luonnontieteet, Luonnonvarat, Metsät, Politiikka ja strategiat, Ruoka ja ravitsemus, Vesi ja vesistöt, Väestö, Yhteiskunta, Ympäristö

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 op
Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu 5 op
Ympäristötieteen kirjallisuus 5 op
Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 5 op
Ympäristö ja yhteiskunta 5 op

Ympäristötiede tutkii ympäristön tilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Alan tutkimus pyrkii tuottamaan päätöksentekijöiden käyttöön tietoa, jota voidaan käyttää ympäristön tilan parantamiseksi. Soveltavan tutkimusotteen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ohella ala on myös korostetusti monitieteinen. Perusopinnot antavat mahdollisimman monitieteisen kuvan ympäristötieteen teoreettisista perusteista, keskeisimmistä ympäristöongelmista sekä keinoista ympäristöongelmien hallitsemiseksi.

Opinnoista voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja.