Ympäristövaikutusten arviointi

Opintopisteet: 5
Ilmoittautuminen on avoinna: Ei
Ilmoittautumisaika alkoi: 26.01.2018
Ilmoittautumisaika päättyi: 12.03.2018
Ilmoittautumislinkki: Avaa klikkaamalla
Opintojakso alkoi: 13.03.2018
Opintojakso päättyi: 30.05.2018
Korkeakoulu: Helsingin yliopiston avoin yliopisto
Kieli: Suomi
Aihealueet: Ekosysteemit, Elinkaariajattelu, Eliöt, Kestävä kehitys, Kiertotalous, Lainsäädäntö, Luonnonvarat, Riskienhallinta, Väestö, Yhteiskunta, Ympäristö

Opintojakson tavoitteena on perehtyä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) perusteisiin ja sen taustalla olevaan lainsäädäntöön. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • soveltaa oppimaansa käytännön työtehtävissä
  • tarkastella hankkeiden kaikkia ympäristövaikutuksia yhtäaikaisesti
  • selittää hanke YVA:n eri vaiheet
  • hahmottaa ympäristövaikutusten arvioinnin lainsäädännöllisen perustan.